علف تراش موتوری یا علف تراش برقی برای تراشیدن و چیدن علوفه جاتی نظیر یونجه، شبدر و کشت های علوفه ای و کوتاه کردن علف های هرز داخل باغات و حاشیه فضای سبز استفاده می‌گردد.علف تراش موتوری یا حاشیه زن از لحاظ کوپل دارای دو نوع کوپل مستقیم و کوپل با شلینگ می‌باشد. در علف تراش کوپل مستقیم موتور و تیغه به صورت مستقیم با هم در تماس هستند و بر روی دوش سوار می‌شوند و به همین خاطر به آن علف تراش دوشی می‌گویند. در علف تراش کویل غیر مستقیم یا علف تراش شلینگی موتور وتیغه توسط یک شلینگ با هم کوپل می‌شوند وموتور علف تراش بر پشت سوار می‌شود و به آن علف تراش پشتی می‌گویند. علف تراش پشتی دارای انعطاف پذیری بیشتری می‌باشد ولی استهلاک دوشی کمتر می‌باشد. علف تراش در انواع تک کاره و چهار کاره و موتور دو زمانه و چهارزمانه موجود می‌باشد. تیغه های علف تراش موتوری یا حاشیه زن دارای دوپره،سه پره،چهار پره می‌باشد و بسته به مقیاس باغ و فضای سبز و نوع پوشش علف تراش مناسب با حاشیه زن انتخاب می‌گردد.

هیچ محصولی یافت نشد.