ست کنترل روی چه پمپ‌هایی قابل نصب می‌باشد؟

ست کنترل روی پمپ های نیم اسب و یک اسب قابل نصب می‌باشد و برای پمپ‌های ۱٫۵ اسب به بالا نیاز به هیدروتانک می‌باشد.