ست کنترل با منبع چه فرقی دارد؟

هر دو به نوعی کلید اتومات هستند. ست کنترل، کلید اتومات الکترونیکی است و منبع کلید اتومات مکانیکی است. برای اطلاعات بیشتر به مقاله “تفاوت‌های ست کنترل و مخزن تحت فشار” مراجعه کنید.