در صورت خرابی ست کنترل پنتاکس آیا امکان تعمیر آن وجود دارد؟

بله قابل تعمیر است و قطعات آن به راحتی در بازار یافت می‌شود.