تحویل محصولات پمپ بازار به چه صورت است؟

محصولات توسط پیک به مشتری تحویل داده می‌شود و هزینه‌ی ارسال بر عهده‌ی خود مشتری است.