آیا ست کنترل پنتاکس اصل ایتالیاست؟

بله، ست کنترل‌های پنتاکسی که در سایت پمپ بازار ارائه می‌شود دارای لوگو حک شده Pentax است.